Adorační dny 20.11. a 26.11.

Přijměte pozvání na adorační dny v našich farnostech. 

 POZVÁNÍ NA ADORAČNÍ DNY V NAŠICH FARNOSTECH

 

• V ÚTERÝ 20.11.2018 v kostele Všech svatých

• V PONDĚLÍ 26.11.2018 v kostele sv. Jiří

 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství

Do 17:00 tichá adorace

17:00 modlitba sv.růžence

17:30 mše sv.