Školní rok 2018/2019 - náboženství a biřmování

Výuka náboženství

na faře při kostele Všech svatých

 

Středa

I. – II. třída 15.00 - 15.45

III. třída 14.00 - 14.45

Zahájení: 3. října 2018

 

Pátek

IV.-VII. třída 16.00 - 16.45

VIII.- IX. třída  18.15 - 19.00

Zahájení: 5. října 2018

 

Příprava na biřmování 18.15 - 19.00

Zahájení: 5. října 2018