Promítání dokumentu o P. Josefu Toufarovi - neděle 16.9. v 17:00

Přijměte pozvání na faru u Všech svatých v neděli 16. září od 17:00 hodin bude promítnut dokument o P. Josefu Toufarovi - jako možnost dozvědět se něco o poutním místě, kam pojedeme ve čtvrtek 20. září na farní pouť. Ještě jsou na pouť volná místa. Více o pouti zde