Misijní neděle 21.10.2018

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Letos ji slavíme 21. října 2018. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry. Sbírky probíhají ve všech farnostech světa. 

V kostele Všech svatých v Ořechově po mši sv. 21.10. v 9:15 na faře "Misijní koláč". 

Během misijní neděle, která letos připadne na 21. 10. budeme prodávat různé dobroty, které nám naše milé farnice a farníci napečou. Výtěžek z prodeje půjde společně se sbírkou v kostele na Papežské misijní dílo. Prosíme proto maminky, babičky, tety, aby spolu s dětmi upekly nějaký koláč, buchtu či perník, který pak doma rozkrájí na jednotlivé kousky, zabalí a přinesou k prodeji na faru.  Misijní koláč se bude za dobrovolný příspěvek prodávat po bohoslužbě v neděli 21. října na faře.