1. svaté přijímání 27.5.2018 v 9:15

První svaté přijímání přijme 8 dětí při mši sv. v neděli 27. května v 9:15 v kostele Všech svatých.

Svátost smíření bude v sobotu 26.5. v 9:00 hodin v kostele Všech svatých.