Boží tělo 2018

Boží Tělo v našich farnostech oslavíme: ve čtvrtek 31.5. ve slavnost Těla a krve Páně v 17:30 v kostele sv. Jiří a v neděli 3. června - mše sv. v 9:15 u Všech sv., poté průvod s modlitbou u 4 oltářů.