Katecheze pro rodiče dětí před 1. sv. přijímáním (a nejen pro ně)

Rodiče dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání a další rodiče, kteří mají zájem vyslechnout katecheze pro rodiče, se setkají v úterý 10. dubna a 24. dubna od 18:00 na faře u kostela Všech svatých.