První svaté přijímání dětí 27.5. 2018

K prvnímu sv. přijímání letos přistoupí 8 dětí v neděli 27.5. v kostele Všech sv. Rodiče dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání a další rodiče, kteří mají zájem vyslechnout katecheze pro rodiče, se setkají v úterý 10. dubna a 24. dubna od 18:00 na faře u kostela Všech svatých.