Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018 a mše sv. zaměřené pro děti

• Výuka náboženství začne v tomto školním roce ve středu 4. října v Kulturním centru v Ořechově od 13 do 13:45 pro 1. a 2. třídu, od 14:00 do 14:45 pro 3. třídu - p.katechetka Radka Jedličková

• Každý 2. pátek v měsíci bude v kostele Všech sv. mše sv. v 17:30 zaměřená pro děti.

• Mládež 4.- 9. třída se bude scházet každý 2. a 4. pátek v měsíci: 17:30 mše sv. a v 18:15 setkání na faře - o. Krzysztof