1. pátky a 1. soboty v měsíci

      •   Každý 1. pátek v měsíci o. Krzysztof navštěvuje nemocné. Své nemocné můžete nahlásit u otce osobně nebo telefonicky.

      •   Každý 1. pátek v měsíci v kostele Všech svatých jsme zváni po mši sv. v 17:30 na adoraci Nejsvětější svátosti s modlitbou zasvěcení.

  • Každou 1. sobotu v měsíci jsme zváni do kostela sv. Jiří od 19:00 na adoraci a modlitbu růžence.