2. neděle adventní 8. 12. 2019

2. neděle

adventní

 

8.12.2019

Prodej produktu

 z kláštera trapistů

 v kostele Všech Svatých.

Mniši jsou vděčni za každou pomoc,

jsme ujištěni jejich modlitbou

 

18.00 Sedmibolestný růženec  

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

Pondělí

 

9.12.2019

 

Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

7.00  Sv. Jiří    Rorátní

                        Mše sv.

 

17.30  Všech Sv.  Mše sv.

Úterý

 

10.12.2019

 

Panna Maria Loretánská

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

 

17.30  Všech Sv. Adorace

 

18.00  Všech Sv.  Mše sv.

 

Středa

 

 

11.12.2019

 

 vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 

 Čtvrtek

 

12.12.2019

Panna Maria Guadalupská

 

Zkouška chrámového sboru

 na faře u Všech Sv. 

Ženy v 18.00

Muži v 18.45

17.00-17.30 Svátost smíření

17.00  Růženec

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

 

  Pátek

 

 

13.12.2019

                      

 

Sv. Lucie

 

7.00    Všech Sv.  Rorátní

                             Mše sv.

 

 Sobota

 

14.12.2019

 

 

15.30 Radostice  

           Bohoslužba Slova  

 

 

16.30  Prštice      

           Bohoslužba Slova    

3. neděle

adventní

 

15.12.2019

 

 

 

18.00 Sedmibolestný růženec  

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.