29. neděle v mezidobí - Misijní neděle - 18.10.2020

29 Neděle

 v mezidobí

Misijní neděle

18.10.2020

 

 

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

 

 

8.00  Sv. Jiří        Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.

 10.00-10.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

 

Pondělí

 

19.10.2020

 

Sv. Jan de Brébeuf,

Sv. Izák Jogues a druhove

Sv. Pavel od Kříže

 

Úterý

 

20.10.2020

 

 

 

 

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace

Středa

 

21.10.2020

 

 

Bl. Karel Rakouský

 

 

Čtvrtek

 

22.10.2020

 

Sv. Jan Pavel II

 

17.00-17.30  Svátost smíření

                      u sv. Jiří

 

 

17.00               Růženec

 

17.30  Sv. Jiří  Mše sv.

 Pátek

 

23.10.2020

Sv. Jan Kapistránský

17.00-17.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

 

17.15 Korunka

          k Božímu Milosrdenství

 

17.30  Všech Sv. Mše sv.

                                                                                           

 Sobota

 

24.10.2020

 

 

16.00                Růženec

16.30  Prštice   Mše sv.

 

 

17.30  Všech Sv. Mše sv.

 

 

30 Neděle

 v mezidobí

 

 

25.10.2020

 

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

 

   

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.

 

10.00-10.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.        

 

 

Maximální počet účastníků na bohoslužbách je 6 osob

Omezení počtu na bohoslužbách

bohoslužby pravidelné, prosba o chození těch, kteří mají intenci

 

Modlitba za zemřelé - plnomocné odpustky

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.:

·         1.11. a 2.11.

    v kostele se pomodlit Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.

·         od 1. 11. do 8.11. – „dušičkový oktáv“

     a navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 1. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov
     na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).

Pokud chybí plná dispozice (není některý z vypsaných bodů splněn), pak se získává odpustek pouze částečný.

Světový den misií 18.10.2020

Modlitba v duchu hesla: Zde jsem, mne pošli!

Bože, náš Otče,

dej nám odvahu proroků.

 

S pohledem do budoucnosti

chceme s důvěrou a radostí odpovědět:

"Zde jsem, pošli mě!"

 

Otevři naši mysl

a naše srdce pro Tvé Slovo.

 

Pane Ježíši,

dnes nás každého osobně voláš:

"Pojď a následuj mě!"

 

Svěřujeme Ti všechny misionáře,

ať je Duch svatý i nadále posiluje.

 

Ať jsou všichni pokřtění

živými svědky Tvého milosrdenství.

Amen.