Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 16.4.2017

  •  Dnes 16. 4. prožíváme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
  •  Zítra 17. 4. na Velikonoční pondělí mše sv. budou slouženy jako v neděli, v 9:00 Ořechov, v 10:45 Moravany a 14:30 Nebovidy.
  • V pátek 21. 4. zvu na faru v Ořechově mladší a starší mládež na společné povelikonoční setkání, v 19:00.
  • V sobotu 22. 4. v 18:00 bude v Tikovicích sloužená poutní mše svatá ke cti sv. Jiří, patrona tamějšího kostela a farnosti.
  • Mše sv. v Pršticích v sobotu 22. 4. zůstává bez změn, bude sloužená v 16:30.
  • Příští neděle 23. 4. je nedělí Božího milosrdenství. Svátek ustanovil sv. papež Jan Pavel II. v roce 2000, v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské, velké apoštolky Božího milosrdenství v naší době. Pán Ježíš sestře Faustyně řekl: „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).  Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti“ (Deníček, 796).
  •   Příští neděli 22. 4. mše sv. v Ořechově a Moravanech bude zaměřená pro děti.
  •  Kdo ještě nedonesl kasičku s postní almužnou, bylo by dobře, aby ji donesli do příští neděle 23. 4. Jménem charity a svým velmi děkuji za tento váš dar pro potřebné.
  •  Nakonec chci vyjádřit moje velké poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili k tomu, abychom mohli důstojně a krásně oslavit celé Velikonoční triduum.    Děkuji především našim drahým kostelníkům za tak zodpovědnou a obětavou službu.   Dále zpěvákům, schole a varhaníkům za krásný hudební doprovod naší liturgie, za tolik času, který věnovali na nacvičování zpěvu. Poděkování patří také akolytům, lektorům a ministrantům. Naše kostely by nebyly tak pěkně uklizené, vyzdobené a voňavé, kdyby se také nenašly osoby, které se každým rokem ujmou i této práce. Proto moje velké poděkování chci vyjádřit i vám, hlavně ženám, které se vždy ochotně do těchto prací zapojí.
  •   Přeju vám požehnané Velikonoce a děkuji za společnou modlitbu o svátcích.