7. neděle velikonoční - 28. 5. 2017

                                                                                                         

 

- Dnes 28. 5. prožíváme 7. neděli velikonoční. Ve středu je Svátek Navštívení Panny Marie a neděli za týden Slavností Seslání Ducha svatého končí velikonoční doba. 

 

- Dnes 28. 5. večer jsou zváni na setkání muži, zejména všichni zájemci o pěší pouť z Moravan na Svatý Hostýn (15. – 18. 6.). Sejdeme se v 18:30 v Moravanech na faře.

 

- V pátek 2. 6., na první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné z našich farností. Můžete je přihlásit v sakristii nebo telefonicky – tel.: 604 345 370

- V pátek 2. 6. bude v Moravanech po večerní mši svaté adorace Nejsvětější svátosti a po ní setkání mládeže na faře.

- Sbírka v neděli 4. 6. za týden bude určena na charitativní účely.

 

- V uplynulý pátek 26. 5. začala Novéna k Duchu sv. před Slavností Seslání Ducha svatého. V našem farním časopise máte krátkou inspiraci k této modlitbě.

V Moravanech a u Všech svatých v Ořechově společná modlitba novény probíhá v kostele, rozpis je na nástěnce.

 

Ořechovské farnosti:

 

- V sobotu 24. 6. za tři týdny to bude již 60 roků, co byl pan farář Bohuslav Bláha vysvěcen na kněze. Vzhledem k tomu, že o. Bláha působil 32 let v ořechovských farnostech, nabídli jsme mu, aby svoji diamantovou primici mohl oslavit v našem farním společenství a mší sv. v kostele Všech svatých. Potom by bylo agapé – setkání ve farní zahradě. Oslavy by se mělo zúčastnit několik kněží. 

Prosíme ty, kteří jsou ochotni pomoci s organizací, aby přišli  ve středu po mši svaté  na faru v Ořechově, kde se domluvíme na všem, co bude třeba k tomu připravit. Dále bychom Vás rádi poprosili o pomoc s napečením koláčů, buchet, a podobně. Kdo bude ochoten péci, a něco dalšího připravit, přihlaste se prosím v sakristii, abychom s tím mohli počítat. Kdo bude chtít, může také přispět na zajištění celé akce do pokladničky, která je umístněná v zadu v kostele.

 

-Farní tábor pro děti ořechovských farnosti od první do sedmé třídy se uskuteční na faře ve Štítarech od 19. - 26. srpna. Cena 2000Kč přihlášky u Markéty Dudíkové.

 

 

Jen pro Moravany

 

- V pondělí 29. 5. se bude konat setkání ekonomické rady moravanské farnosti, na faře v 19:00.