1. neděle adventní - 27. 11. 2016

 

 •  Dnes 27. 11. prožíváme 1. adventní neděli. Ve středu 30. 11. bude svátek sv. Ondřeje, apoštola. V sobotu nás čeká liturgická památka sv. Františka Xaverského, kněze.
 • Dnes 27. 11. večer začnou Manželské večery, od 19:00 v restauraci U rybníčka, kdo se ještě rozhodne úplně na poslední chvíli, bude také vítán. Věřím, že je to krásná příležitost pro manžele něco pěkného si poslechnout, dát si spolu večeři a úplně nezávazně – jenom ve dvou – si popovídat způsobem, který se doma asi běžně nedělá.  
 • V pondělí 28. 11. na pohřební mši sv. se rozloučíme se zesnulým p. Františkem Vyskočilem ze Silůvek, obřad bude v kostele sv. Jiří v Ořechově v 14:00. 
 • Ve středu 30. 11. bude na faře v Ořechově setkání redakční rady časopisu Peregrínek, v 19:00.
 • Ve čtvrtek 1. 12. proběhne na faře u Všech svatých v Ořechově zkouška chrámového sboru pro oba hlasy, v 18:00.
 • Ve čtvrtek 1. 12. se uskuteční na faře v Moravanech příprava dospělých na svátosti, od 19:00.
 • V pátek 2. 12., na první pátek v měsíci, bude se konat po mši sv. v Moravanech adorace Nejsvětější svátosti, kterou povede mládež. Potom bude na faře setkání mládeže. 
 • V pátek 2. 12. chci také navštěvovat nemocné z našich farností. Můžete je přihlásit v sakristii.
 • V sobotu 3. 12. na první sobotu v měsíci, se bude konat adorace Nejsvětější svátosti před mší svatou v Pršticích a Tikovicích.
 • V sobotu 3. 12. po mši svaté v Tikovicích a v neděli po mši sv. v Ořechově a Moravanech obdrží děti od Mikuláše malou pozornost. Zvěme děti na setkání s Mikulášem.
 • V dalším týdnu, před 3. adventní nedělí, tj. od čtvrtka 8. 12. do neděle 11. 12. se bude konat v našich farnostech delší duchovní obnova. Podrobný program byl publikován v minulém čísle farního časopisu Peregrínek. Mysleme už teď na to a udělejme si čas pro naše duše. Otcové misionáři, kromě mši svatých, různých setkání a pobožností, rádi také navštíví vaše nemocné. Můžete je přihlásit v sakristii. 
 • Za dva týdny v neděli 11. 12. v 14:00 se bude konat další setkání mládeže z našeho děkanátu, tentokrát v Blučině v Kulturním domě. Zvu už teď mládež na toto setkání. I když je to neděle, mše sv. nebude součástí programu, proto je zapotřebí jít na mši sv. ve vlastní farnosti.

 

 • Po Novém roce, opět jako předchozí roky, se chystá Farní ples našich farností, který se uskuteční 21. 1. 2017. Od příští neděle 4. 12. se už na internetu spouští předprodej vstupenek. Rezervace se provádí na webu www.farniples.cz, kde se vybírá místo. Kdo by si s tím nevěděl rady, může lístky zakoupit osobně u Viktora Steingarta v Ořechově nebo Vojty Langáška v Moravanech. Cena lístků při nákupu do 10. 1. je 150 Kč.