29. neděle v mezidobí – 16. 10. 2016

  •  Dnes 16. 10. prožíváme 29. neděli lit. mezidobí. V pondělí bude památka sv. Ignáce Antiochijského a v úterý svátek sv. Lukáše evangelisty. 
  •  Dnes 16. 10. večer proběhne na faře v Moravanech setkání společenství mužů. Sejdeme se v 18:30. 
  •  Ve středu 19. 10. se bude konat v 19:00 setkání redakční rady farního časopisu Peregrínek.
  •  V pátek 21. 10. zvu na setkání na faru do Moravanech mládež, hned po mši sv. cca od 18:45.
  •  Příští neděli 23. 10. budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den slavíme vždy předposlední neděli v říjnu a modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním, svou činností a hledáním dobra pro druhého.
  • Misijní neděle je také spojena s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry. A na tento účel bude určená i naše sbírka z příští neděle.
  •  Za týden v neděli 23. 10. v Ořechově u Všech svatých a v Moravanech bude sloužena mše svatá pro děti. Děti ponesou k oltáři dary a mohou se třeba celé anebo alespoň částečně obléci do nějaké misijní barvy: červené, modré, zelené, žluté a bílé.
  • Jen pro Moravany

- Děkuji bratřím z Moravan, kteří včera přišli na brigádu a pomohli z vyklizením sklepa pod farou a podzimním úklidem kolem farní budovy. Srdečné Pán Bůh zaplať!

  • Jen pro Tikovice

- V sobotu 22. 10. bude na farském dvoře v Tikovicích další brigáda, od 8:00. Děkuji za dosavadní pomoc a opět prosím muže o pomoc.

- Ve farnosti sv. Jiří v Tikovicích můžete už zapisovat úmysly na mše svaté v příštím roce 2017. Do prázdnin mohou být objednány po dva úmysly na jeden den (od dvou rodin), od července jenom po jednom úmyslu.

  • Jen pro Ořechov  

- Zkoušky chrámového sboru u Všech sv. v Ořechově na vánoce budou do konce října ve středu, první tuto středu 19.10. na faře v Ořechově.

Ženy v 18,45hod. a  muži v 19,30hod. a od listopadu budou zkoušky bývat ve čtvrtek. Čas bude upřesněn.

- Na Slavnost Všech svatých v úterý 1. 11. chystáme po mši svaté pro všechny pozvání na faru k přátelskému setkání a promítání fotografií. Pokud máte fotografie z farních akcí, můžete mi je ještě předat a děkují těm, kteří už to učinili.